เที่ยววัดโทไดจิ

                     ญี่ปุ่นนั้นไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น หากมาเที่ยวญี่ปุ่นการมาชมสถานที่ทางศาสนาต่างๆก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากอย่าง เช่น วัดไทโดจิแห่งนี้

                     วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความสำคัญอีกทั้งยังเก่าแก่ที่สุด ของเมืองนารา วัดไทโดจิแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในวัดมี สิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น หอไดบุทสึ (Daibutsuden) ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป “ไดบุทสึ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยสำริด องค์พระมีขนาดใหญ่

พระพุทธรูปไดบุทสึ
                         พระพุทธรูปไดบุทสึ

 

                   สูงประมาณ 14.98 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 500 ตัน ซึ่งเริ่มก่อสร้างในช่วงสมัยเท็มเปียว ด้วยเหตุผลใน สมัยเทมเปียวนี้ เกิดภัยธรรมชาติและโรคระบาดอยู่บ่อยครั้งจนทำให้มีผู้คนต้องเจ็บป่วย ล้มตายอยู่เป็นจำนวนมาก จนมาถึงปี พ.ศ. 1286 ซึ่งเป็นยุคสมัยของจักรพรรดิ โชมุ ได้ทรงดำริว่า หากเป็นแบบนี้ประชาชนทั้งหลายนั้นควรสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อช่วยปัดเป่าและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งตามบันทึกที่มีนั้นบอกว่ามีประชาขนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปถึงกว่า 2,600,000 คน เลยทีเดียว แต่กว่าจะสามารถสร้างได้เสร็จนั้นก็ญี่ปุ่นก็ยังต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวและไฟไหม้ จนเกิดความสูญเสียชีวิตของผู้คนไปไม่น้อย ก่อนที่จะมาสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 1294 และจักพรรดิโชมุได้ทรงอาราธนา พระภิกษุชาวอินเดียชื่อว่า Bodai-senna มาทำพิธีเบิกเนตรให้กับองค์พระเมื่อ พ.ศ. 1295 และถือว่าวัดโทไดจิ แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของวัดทั่วแผ่นดินญี่ปุ่นนั่นเอง

                   วัดไทโดจิแห่งนี้ยังเป็นอีกสถานทีท่องเที่ยวหนึ่งของญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับศาลพร้อมๆกับศาลเจ้าที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาราอีก 7 แห่ง ด้วยกัน

                   ดังนั้น หากได้มาเที่ยวญี่ปุ่น pantip แล้วมีโอกาสมาที่นาราก็ไม่ควรพลาดแวะมากราบสักการะพระพุทธรูปไดบุทสีกันนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง อีกทั้งยังได้เห็นความเก่าแก่ของศาสนสถานที่อยู่มาหลายร้อยปีอีกด้วย

 

รีวิว

การเดินทาง - 8.8
ความน่าสนใจ - 8.2
ความสะดวกสบาย - 8.7

8.6

รวม

ใครที่ชอบการเที่ยวสถานที่โบราณมีความเก่าแก่และอยากไหว้พระก็ไม่ควรพลาดวัดโทไดจิแห่งนี้ครับ ไม่เพียงแต่จะสัมผัสได้ถึงความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็ยังได้ไหว้พระขอพรให้กับตนเองและครอบครัวด้วย

User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Facebook Comments Box

Related Articles

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.