Minamitsuru

พิพิธภัณฑ์ศิลปะผ้า Kubota Itchiku Art Museum
จูบุ (Chubu) 123 0
123 0

พิพิธภัณฑ์ศิลปะผ้า Kubota Itchiku Art Museum

ประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่างๆในอดีตเป็นอย่างมากครับเราจึงเห็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆอยู่มากมายแทบจะมีให้เห็นกันจนเป็นเรื่องปรกติเลย… อ่านต่อ
Tagged: , , ,