เตือนไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่าเปิดประตูห้องพักให้คนไม่รู้จักโดยไม่จำเป็น

           เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 58  Facebook Fanpage ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการโพสต์ข้อความเพื่อทำการแจ้งเตือนให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยวญี่ปุ่นว่าอย่าไม่ควรเปิดประตูห้องพักโรงแรมให้กับคนแปลกหน้า

            ภายหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่มีคนไทยซึ่งกำลังพักอยู่ในห้องได้ถูกชาวต่างชาติพยายามที่จะเข้ามาภายในห้อง ซึ่งข้อความทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

“ตามที่เคยมีการรายงานข่าว นักท่องเที่ยวไทยถูกชาวต่างชาติพยายามเข้าห้องพักที่โรงแรมที่พำนักอยู่ใน ญี่ปุ่นในยามวิกาล นั้น สถานทูตฯ ขอแจ้งคำแนะนำของตำรวจญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ขอให้นักท่องเที่ยวไม่เปิดประตูห้องพักที่โรงแรมในญี่ปุ่นให้กับคนแปลกหน้า ในยามกลางคืน แม้ว่าจะแสดงตัวหรือดูเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็ตาม เนื่องจากโดยปกติ เจ้าหน้าที่โรงแรมจะไม่เคาะห้องประตูผู้พักอาศัยในช่วงกลางคืน

2. ขอให้โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในทันทีว่า บุคคลที่เคาะประตูดังกล่าวเป็นใคร เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือไม่ อย่างไร

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังระหว่างการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและทรัพย์สิน”

           นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางสถานฑูตญี่ปุ่นได้เตือนมาครับ ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปพักที่ไหนก็ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและไม่เพียงแต่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษทั้งสิ้น

 

ที่มา在東京タイ王国大使館 สถานเอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Facebook Comments Box

Related Articles