Kyoto

เที่ยวเกียวโตท่องอดีตในซอย Ishibe
คันโต (Kanto) 67
67

เที่ยวเกียวโตท่องอดีตในซอย Ishibe

คนที่เคยมาเที่ยวญี่ปุ่นและได้มาเที่ยวเกียวโต เสน่ห์ของที่นี่แน่นอนว่าก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่เก่าแก่รวมถึงธรรมชาต… อ่านต่อ
Tagged: , , , , ,
เที่ยวญี่ปุ่นที่ Fushimi Inari Shrine ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว
คันไซ (Kansai) 20
20

เที่ยวญี่ปุ่นที่ Fushimi Inari Shrine ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว

การมาเที่ยวญี่ปุ่นของหลายๆคนสถานที่ท่องเที่ยวประเภทหนึ่งซึ่งก็อาจจะพอบอกได้ว่ามักจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เสมอก็คงหนีไม่พ้นศาลเจ้าทั้งหลายนั่นเอง… อ่านต่อ
Tagged: , , , , ,
ป่าไผ่และเส้นทางธรรมชาติที่ Arashiyama
คันไซ (Kansai) 98
98

ป่าไผ่และเส้นทางธรรมชาติที่ Arashiyama

Arashiyama เป็นอีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเกียวโต ที่มีความน่าสนใจและน่าไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และคนไทยหลายคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี… อ่านต่อ
Tagged: , , , , ,