เที่ยว เกียวโต

วัดคิงกะกุ
คันไซ (Kansai) เที่ยวญี่ปุ่น pantip

เที่ยวเกียวโตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น

                 เกียวโต นั้นเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น  สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วเมืองนี้ได้ชื่อว่าเปรียบเสมือนอัญมณีแห่งญี่ปุ่นตะวันตกที่หลายคนอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิตRead the rest

Read More