ศาลเจ้าโทโชกุ

เที่ยวศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)
คันโต (Kanto) 203
203

เที่ยวศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจ้าโทโชกุนั้นก็เป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญต่อเมืองนิกโก้เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี่เป็นสุสานของโชกุนผู้ยิ่งใหญ่ที่ส… อ่านต่อ
Tagged: , ,