วัดโทไดจิ

เที่ยววัดโทไดจิ
คันไซ (Kansai) 98 0
98 0

เที่ยววัดโทไดจิ

ญี่ปุ่นนั้นไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น หากมาเที่ยวญี่ปุ่นการมาชมสถานที่ทางศาสนาต่างๆก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากอย่าง… อ่านต่อ
Tagged: , , , , ,