โอกายามะ pantip

โอกายะมะ ลูกท้อ สวนสวยและปราสาท
ชูโกคุ (Chugoku) 205 1
205 1

โอกายะมะ ลูกท้อ สวนสวยและปราสาท

โอกายามะหรือโอคะยะมะ (Okayama) เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกชองภูมิภาคชูโกขุ (Chugoku)  เป็นเหมือนเส้นทางสู่เกาะใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างเกาะฮอนชู… อ่านต่อ
Tagged: , , , ,