เมือง นาริตะญี่ปุ่น

Naritasan Shinshoji

วัดนาริตะซัน ซินโซจิ

วัดนาริตะซัน ซินโซจิมาเที่ยวญี่ปุ่นหากจะพูดถึงการมาวัดแล้วอีกวัดหนึ่งที่แม้จะไม่ได้อยู่ในโตเกียวแต่ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีเก่าแก่และสำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ… อ่านต่อ