เมืองโยโกฮาม่า

Yokohama

เที่ยวโยโกฮาม่าเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น

โยโกฮาม่า (Yokohama) เป็นเมืองท่าที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยก่อน จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ยังเป็นเมืองท่าที่มีความทันสมัยที่สุดและเป็นอีก 1 ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ… อ่านต่อ