ฮาโกเนะ

Kawaguchiko
เกร็ดความรู้ทั่วไป

7 สถานที่ๆเหมาะจะชมภูเขาไฟฟูจิที่สุด

                จุดประสงค์ของการมาเที่ยวญี่ปุ่นของหลายคนก็คือการได้เห็นภูเขาไฟฟูจิ(Mount Fuji) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่  Read the rest

Read More