วัดทอง

เที่ยวเกียวโต
คันไซ (Kansai)

เที่ยวสวนหินที่วัดเรียวอันจิแห่งเกียวโต

            วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple) วัดแห่งนี้เป็นสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมของโลกอีกแห่งหนึ่งของเกียวโต
Read the rest Read More