ตุ๊ตาไล่ฝน

เกร็ดความรู้ทั่วไป

7 สัญลักษณ์แห่งความโชคดีของญี่ปุ่น

             แม้ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีมากที่สุดในโลก แต่คนญี่ปุ่นก็ยังมีความเชื่อถือที่สืบเนื่องมาจากโบราณอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวครับ Read the rest

Read More