เมื่อมาเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ควรจะต้องให้ความสนใจบ้างก็คือเรื่องของคำพูดต่างๆRead the rest