ปราสาทฮิเมะจิ

Himeji Castle

                  อีก 1 ในสถาปัตยกรรมโบราณของสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่น่าสนใจ ก็คือปราสาทฮิเมะจิ ที่ไม่เพียงแต่ดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขามตามแบบฉบับปราสาทญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยควาสวยงามอย่างน่าทึ่งอีกด้วย

                ปราสาทฮิเมะจิ หรือHimeji Castle ตั้งอยู่ที่เมืองฮิเมะจิ จังหวัด เฮียวโงะ ถือได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอะโดะและมีความสวยที่สุด 1ใน3 ของญี่ปุ่น ตัวปราสาทมีสีขาวโพลน จึงเรียกกันในอีกชื่อว่า ปราสาทนกกระสาขาว (Shirasagi-jou) ที่ยังคงสภาพดั้งเดิม คือ กำแพงหินขนาดสูงใหญ่ ตัวปราสาทสูงประมาณ 46 เมตร และอาคารต่างๆที่อยู่รายรอบ รวมทั้งสามารถเห็นถึงวิธีการหริอกลไกที่ใช้ในการป้องกันศัตรูที่จะเข้ามาโจมตี ไม่ว่าจะเป็นช่องสำหรับใส่ปืนใหญ่ ช่องว่างที่ใช้ให้ทหารทุ่มหินศัตรู รวมไปถึงทางเดินทั้งภายในและภายนอกปราสาทที่มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทุกอย่างที่ว่ามานี้ยังสามารถเห็นได้อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงสงครามมาหลายต่อหลายครั้ง อย่างครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้บริเวณด้านนอกจะถูกไฟไหม้จนเสียหายอย่างหนัก แต่ตัวปราสาทกลับแทบไม่เป็นอะไรเลย นี่ยังรวมไปถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกด้วยที่ปราสาทฮิเมะจิก็ยังรอดพ้นมาได้              

           ประวัติของประสารทฮิเมะจิแห่งนี้มีแผนการก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี ค.ศ. 1346 จนมาเป็นรูปร่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็คือในปี ค.ศ.1618   และมีการเปลี่ยนเจ้าของหรือผู้ปกครองมาหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็น อะกะมะสึ ซะดะโนะริ, โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ, โทะกุงะวะ อิเอะยะสุ,ก่อนที่จะมาถึงในยุคของ อิเคะดะ เทะรุมะซะ ฯลฯ

 

Himeji Castle

            

          ปราสาทแห่งนี้เป็นอีก 1 ในมรดกโลกของญี่ปุ่น โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันปี 2536 และช่วง5-6 ปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการบูรณะปราสาทฮิเมะจิคือตั้งแต่ 2009-2014 ก่อนที่ในปีหน้านี้ก็คือวันที่ 27 มีนาคม 2015 น่าจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเต็มที่อีกครั้ง

             ดังนั้น ใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นและหลงใหลในประวัติศาสตร์ของที่นี่จะต้องทึ่งในความยิ่งใหญ่และความสวยงามของปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้อย่างแน่นอนครับ

 

                  อีก 1 ในสถาปัตยกรรมโบราณของสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่น่าสนใจ ก็คือปราสาทฮิเมะจิ ที่ไม่เพียงแต่ดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขามตามแบบฉบับปราสาทญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยควาสวยงามอย่างน่าทึ่งอีกด้วย                 ปราสาทฮิเมะจิ หรือHimeji Castle ตั้งอยู่ที่เมืองฮิเมะจิ จังหวัด เฮียวโงะ ถือได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอะโดะและมีความสวยที่สุด 1ใน3 ของญี่ปุ่น ตัวปราสาทมีสีขาวโพลน จึงเรียกกันในอีกชื่อว่า ปราสาทนกกระสาขาว (Shirasagi-jou) ที่ยังคงสภาพดั้งเดิม คือ กำแพงหินขนาดสูงใหญ่ ตัวปราสาทสูงประมาณ 46 เมตร และอาคารต่างๆที่อยู่รายรอบ รวมทั้งสามารถเห็นถึงวิธีการหริอกลไกที่ใช้ในการป้องกันศัตรูที่จะเข้ามาโจมตี ไม่ว่าจะเป็นช่องสำหรับใส่ปืนใหญ่ ช่องว่างที่ใช้ให้ทหารทุ่มหินศัตรู รวมไปถึงทางเดินทั้งภายในและภายนอกปราสาทที่มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทุกอย่างที่ว่ามานี้ยังสามารถเห็นได้อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงสงครามมาหลายต่อหลายครั้ง อย่างครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้บริเวณด้านนอกจะถูกไฟไหม้จนเสียหายอย่างหนัก แต่ตัวปราสาทกลับแทบไม่เป็นอะไรเลย นี่ยังรวมไปถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกด้วยที่ปราสาทฮิเมะจิก็ยังรอดพ้นมาได้                          ประวัติของประสารทฮิเมะจิแห่งนี้มีแผนการก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี ค.ศ. 1346 จนมาเป็นรูปร่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็คือในปี ค.ศ.1618   และมีการเปลี่ยนเจ้าของหรือผู้ปกครองมาหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็น อะกะมะสึ ซะดะโนะริ, โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ,…

รีวิว

การเดินทาง
ความน่าสนใจ
ความสะดวกสบาย

รวม

ปราสาทฮิเมะจิเป็นอีกที่หนึ่งในญี่ปุ่นที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นคุณเองก็ไม่ควรพลาดเช่นกันหากมีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งนี้

User Rating: Be the first one !
91

Himeji Castle
view directions

Facebook Comments Box

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.